preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA SVETI ĐURĐ

Osnovna škola Sveti Đurđ

KLASA: 003-05/18-01/1

URBROJ: 2186-133-01-19-04

Sveti Đurđ, 1. travnja 2019.

 

                                                                                   

 

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ravnatelj Osnovne škole Sveti Đurđ dana 1. travnja 2019. donosi

 

ODLUKU

 o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 

I. Igor Barlek, mag. ing. el., imenuje se službenikom za zaštitu podataka.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Ime i prezime: Igor Barlek

Adresa i mjesto rada: Zagrebačka ulica 17, 42000 Varaždin

Službeni telefon: 091 469 1122

E-mail adresa: bi@biconsult.hr

 

 

II. Imenovana osoba iz točke I. ove Odluke obavlja najmanje sljedeće zadaće:

 

  • informiranje i savjetovanje Škole te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama EU ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka;

 

  • praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba EU ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka i politika Škole u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;

 

  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;

 

  • suradnja s nadzornim tijelom;

 

  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

 

  • Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

 

  • Službenik za zaštitu podataka osigurava svoju dostupnost ispitanicima za kontaktiranje u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka, putem kontaktnih podataka (telefonski broj i email adresa), pomaže kod sklapanja Sporazuma s drugim voditeljima i/ili izvršiteljima obrade, prikuplja informacije radi utvrđivanja aktivnosti obrade koje Škola vrši, te izrađuje i ažurira evidenciju aktivnosti obrada, kao što i provjerava usklađenost aktivnosti obrada.

 

 

III. Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka  

koje sazna u obavljanju svoje dužnosti. Obveza iz prethodnog stavka ove točke traje i

nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

 

IV. O imenovanju službenika za zaštitu podataka izvijestit će se Agencija za zaštitu osobnih

podataka.

 

V. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za zaštitu

podataka KLASA:003-05/18-01/1 URBROJ:2186-133-01-18-2 od 31.08.2018. god.

 

VI. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj

     ploči OŠ Sv. Đurđ.

 

 

Dostaviti:

1. Igor Barlek, Zagrebačka 17, 42000 Varaždin

2. Oglasna ploča

3. Pismohrana, ovdje

 

 

Mario Bontek, ravnatelj

Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 10. 2010.

Ukupno: 408226
Ovaj mjesec: 759
Ovaj tjedan: 474
Danas: 59

Brojač na našoj web stranici postavljen je prije deset godina. Gotovo osamdeset posjeta u prosjeku dnevno, nije malo za školsku stranicu :-)


Važne poveznice

Korisne poveznice

 

 

 

 

preskoči na navigaciju