preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
vijesti

ODLUKA o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja Vijest ima dokument u privitku

Obavijest roditeljima!

Od 16.11.2021. su na snazi nova pravila ulaska u školu propisana  Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

Pod "Opširnije" možete pronaći Odluku i Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o ulasku roditelja u školu.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 16. 11. 2021. 14:28

Dabar

Dabar

Učenici naše škole sudjelovali su i ove godine u međunarodnom natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja pod nazivom Dabar. Neki od njih bili su među 10% najuspješnijih …

 

  :: opširnije :: 


objavio: Edi Bačani  datum: 24. 11. 2021. 09:06

POZIV NA VREDNOVANJE

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI ĐURĐ

OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ

KLASA: 112-03/21-01/7

UR.BROJ: 2186-133-01-21-12

Sveti Đurđ, 16.11.2021.

                                  

Predmet: Poziv na vrednovanje kandidata

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto tajnika škole, puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 5. studenog 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Sveti Đurđ, Sveti Đurđ  www.os-sveti-djurdj.skole.hr u rubrici pod nazivom „O ŠKOLI“  podrubrika „NATJEČAJI“

Vrednovanje se provodi za kandidate koji udovoljavaju uvjetima članka 105. stavak 16. alineja a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Vrednovanje će se održati dana 26. studenog 2021. godine, s početkom u 09:30 sati,  u OŠ Sveti Đurđ u učionici informatike.

Vrednovanje će se provoditi uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Prema Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/21-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452) od 12. studenog 2021. godine, prije ulaska u zgradu škole kandidati trebaju dati na uvid EU digitalnu COVID-19 potvrdu ili drugi odgovarajući dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

      09:30 sati – Utvrđivanje identiteta kandidata

      09:45 sati – Početak vrednovanja

Ako kandidat ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom natječaja.

    Kandidati pristupaju razgovoru prema zaprimljenoj prijavi na natječaj.  

    Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

   Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

   Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 16. 11. 2021. na mrežnoj stranici Osnovne škole Sveti Đurđ, Sveti Đurđ www.os-sveti-djurdj.skole.hr u rubrici pod nazivom  „VIJESTI“, naslov „POZIV NA VREDNOVANJE“.

                                                                       POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE  KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 16. 11. 2021. 14:31

VREDNOVANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIKA ŠKOLE (M/Ž)

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, a vezano uz raspisani natječaj (KLASA: 112-03/21-01/7 URBROJ:2186-133-01-21-3 ) od 5. studenog 2021. za zasnivanje radnog odnosa Tajnik/ca škole, puno, određeno radno vrijeme. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata  objavljuje

 

                       SARŽAJ I  NAČIN VREDNOVANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE 

                                ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA VREDNOVANJE

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, obavit će se vrednovanje kandidata.

Vrednovanje se  sastoji  od razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije razgovora identitet kandidata/kinje.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će vršiti pojedinačne razgovore prema redoslijedu zaprimanja molbi.

Razgovor se sastoji od deset pitanja na koja kandidati odgovaraju usmeno.       

 Za vrijeme razgovora nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se razgovor odvija i
  • razgovarati sa s ostalim kandidatima/kinjama.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima razgovora bit će udaljen s razgovora, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje rezultat razgovora za svakog kandidata koji je pristupio razgovoru. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje svaki kandidat koji je zadovoljio formalne uvjete u natječaju.

Povjerenstvo će objaviti poziv kandidatima na mrežnoj stranici Osnovne škole Sveti Đurđ, Sveti Đurđ,

   www.os-sveti-djurdj.skole.hr. nakon utvrđivanja liste kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),

2. Zakon o radu ( Narodne novine, broj 93/14., 127/17. i 98/19.)

3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/18.)

4.  Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

                                                                                                                                               POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 10. 11. 2021. 12:57

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje obilježen u 4.b razredu.

Glavni pano u predvorju škole posvećen Vukovaru.

  :: opširnije :: 


objavio: Liljana Šarec  datum: 17. 11. 2021. 12:38

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. - DOPUNA Vijest ima dokument u privitku

Obavijest roditeljima!

Od 8.11.2021. je na snazi novi dokument HZJZ-a kao dopuna uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad školskih ustanova.

Dopuna se nalazi u privitku pod "opširnije"

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 8. 11. 2021. 13:41

Svjetski dan zaštite životinja

Svjetski dan zaštite životinja je međunarodni dan koji se obilježava 4. listopada svake godine.  Posvećen je pravima životinja i njihovu blagostanju, s posebnim naglaskom na odnos čovjeka prema ostalim životinjama i važnost svih životinja za život na Zemlji. Za Svjetski dan životinja bio je odabran 4. listopada jer se toga dana slavi sv. Franjo Asiški, svetac-zaštitnik životinja.  Dan se slavi na razne načine u svakoj zemlji bez obzira na nacionalnost, religiju, vjeru ili političku ideologiju. Glavna ideja ovog dana postalo je isticanje važnosti ostalih životinjskih vrsta s kojima čovjek dijeli planet, onih životinja koje su sve češće žrtve čovjekove sebičnosti i nasilja.

Učenici škole obilježili su ovaj dan prikupljanjem hrane za udruge koje se brinu o napuštenim mačkama i psima, a to su: Udruga “Spas”, Udruga Životni zov iz Varaždina te Udruga Sklonište dobrote iz Čakovca. Projekt su realizirale učiteljice Melita Bontek, Emilija Gale i Sanja Pirc.

Volite i čuvajte životinje!

  :: opširnije :: 


objavio: Liljana Šarec  datum: 12. 11. 2021. 13:03

Na krilima senji...

Tijekom mjeseca listopada pristigle su zahvalnice učenicima i mentorima za predani rad u očuvanju kajkavskog jezika te certifikati za izvrstan rad u eTwinning projektima.

 

Učenici naše škole svake godine sudjeluju na natječajima koji njeguju zavičajnu kajkavštinu, a na to ih potiče učiteljica Hrvatskog jezika Elena Kovačić. Na 52. Zboru malih pjesnika u Zlataru 2. listopada 2021. našu je školu predstavljala Hana Katalenić iz 7. a razreda s pjesmom Za tebe, moja mama. Pjesma Ja bi štela učenice Kore Ratkajec Pošta iz 7. a našla je svoje mjesto u zborniku Na krilima senji.  Učenica 6. b razreda Lara Borović napravila je ilustraciju za tu pjesmu, a likovni prilog zborniku dala je i Jana Novak, učenica 7. a razreda. Mentorica učenicima je učiteljica Likovne kulture Sonja Đurkin. Zbog epidemiološke situacije učenice nisu fizički sudjelovale na 41. Smotri dječjeg kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić, tzv. Mali kaj koja je održana 30. listopada 2021. u Svetom Ivanu Zelini.

Prošle školske godina u našoj se školi provodilo nekoliko eTwinning projekata te su učitelji mogli projekt prijaviti za Oznaku kvalitete koju dobivaju učitelji za  eTwinning aktivnosti ako su na visokoj razini. U mjesecu listopadu počele su stizati Oznake kvalitete (Quality Label).  Agencija za mobilnost i programe Europske unije smatrala je da je projekt U svijetu likovnih umjetnika 3 koji je provodila učiteljica razredne nastave Snježana Hranić sa svojim učenicima zaslužio nacionalnu oznaku kvalitete za uspješnost provedbe i vidljivost rezultata na platformi eTwinning. Učiteljici Eleni Kovačić dodijeljena je nacionalna oznaka kvalitete za uspješnu provedbu dvaju projekata: Najljepša bilježnica i Uz čitanje riječi rastu. Projekt Uz čitanje riječi rastu/Words grow by reading nagrađen je i  Europskom oznakom kvalitete (European Quality Label - EQL) koju dodjeljuje Središnja organizacija za potporu eTwinningu iz Bruxellesa. To znači da je rad naših učenika i naše škole prepoznat na najvišoj europskoj razini i naša je škola po prvi put primila takvu nagradu.

Ponosni smo na uspjeh učenika jer to pokazuje da se svi snovi uz trud mogu ostvariti te nam je to motivacija za daljnji rad. I dalje ćemo biti „na krilima senji“, razvijati kreativnost, maštu i stvaralaštvo.  

 

  :: opširnije :: 


objavio: Elena Kovačić  datum: 10. 11. 2021. 19:19

RAVNA GORA-TRAKOŠĆAN

 

Članovi Planinarske grupe 8.a i 8.b  razreda zajedno s njihovom voditeljicom, učiteljicom Lidijom Pokos, u subotu 30. 10. 2021. bili su na planinarenju  Ravna gora - Trakošćan.

Vrijeme je bilo odlično, zrak čist, a srca vesela.

S ciljem i  promocijom zdravog života i boravka u prirodi, učenici su učili i orijentaciju u prostoru, kako se snaći u šumi po znakovima na drveću, kako pomoći kod ozljeda.

Prohodali su oko 18 km, puni dojmova.

Prvom prilikom krećemo dalje...

FOTOGRAFIJE pod opširnije

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Batinić  datum: 5. 11. 2021. 11:18

DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE

Ove godine, na malo neobičan način, obilježili smo dane zahvalnosti za plodove zemlje u našoj školi. Tema nam je bila jabuka i u petak 29.10. smo u školu donijeli jabuke i fotografirali se s njima. Prisjetili smo se svega onoga što imamo i za što smo zahvalni. 

Više fotografija OVDJE.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Liljana Šarec  datum: 29. 10. 2021. 21:50

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

Jesenski odmor učenika počinje u utorak, 2.11.2021. godine, a završava u srijedu, 3.11.2021. godine.
 

U četvrtak, 4.11.2021. godine i petak, 5.11.2021. bit će organizirana online nastava za sve učenike od 1. do 8. razreda.
 

Vraćamo se u školu u ponedjeljak, 8.11.2021.godine.
 

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 29. 10. 2021. 06:54

Učenička zadruga Jurek uspješno zakoračila u novu školsku godinu Vijest ima dokument u privitku

33. smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske ove je godine održana online, od 5. do 8. listopada na YouTube kanalu Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva. Na smotri su sudjelovale i vrijedne zadrugarke naše učeničke zadruge Julia Namjesnik i Jana Novak sa svojom mentoricom Elenom Kovačić. Sudjelovanje na ovoj smotri dobiva na još većem značaju kada znamo da od ukupno 638 učeničkih zadruga  koje djeluju u Republici Hrvatskoj pravo sudjelovanja ostvarilo je njih 63.  Još je važnije znati da unatoč prekidima u radu škola protekle nastavne godine i otežanim uvjetima rada, učenici i njihovi mentori predano rade i stvaraju i da nema granica  kreativnosti, inovativnosti i stvaralaštvu zadrugara. Ovogodišnja smotra održana je online, a na njoj su se predstavile 63 učeničke zadruge iz cijele Hrvatske video praktikumima. U kratkoj video formi trajanja do četiri minute, učeničke zadruge demonstriraju izradu proizvoda po 'uradi sam' principu uz detaljan prikaz opisa proizvoda i postupka, a svi filmovi postavljeni su na YouTube kanalu HUUZ-a.

Poveznica: https://www.youtube.com/.../UC9xGItzO7vtr8AzYoj.../playlists

Domaćin 33. smotre učeničkih zadruga RH bila je Osnovna škola Blage Zadre iz Vukovara. Na smotri je sudjelovala i učiteljica Snježana Hranić kao član Državnog povjerenstva za provedbu smotre. Pozivamo vas da pogledate ovo bogatstvo učeničkih radova u koje su utkani trud, kreativnost i entuzijazam učenika i njihovih mentora i koji će biti trajno dostupni na YT kanalu i mrežnim stranicama HUUZ-a. Vjerujemo da će mnogi radovi biti korišteni u nastavi kao primjer pokaznih vježbi, mogućnosti i dometa izvannastavne aktivnosti učenika, ali i dobar pokazatelj raznovrsnosti interesa i djelatnosti učeničkih zadruga.

Naša se učenička zadruga u subotu, 9. listopada u Novom Marofu predstavila i na 3. festivalu kinča. Na festivalu je sudjelovalo je dvadesetak izlagača gotovo iz cijele RH . Mladi su zadrugari pokazali da njeguju bogatu tradiciju našeg kraja te da su vrlo vješti u izradi ukrasa od krep papira. Pokazali su da kinč nije kič. Naziv „kinč“ dolazi od mađarske riječi „kincs“, u značenju „blago“ ili „vrijednost“. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj riječ je poprimila i značenje „blago, ures, nakit, ljepota“. Zadrugari čuvaju ovo blago i tradicija se nastavlja. Iako se nismo dugo vidjeli uživo, duh zadrugarstva ostao je u nama. Bilo nas je malo, ali smo bili složni, pomagali jedni drugima da se predstavimo u najboljem svjetlu.

  :: opširnije :: 


objavio: Snježana Hranić  datum: 26. 10. 2021. 21:16

OBAVIJEST

Poštovani roditelji/skrbnici,

s obzirom da su mjere za borbu protiv epidemije i dalje na snazi, molim Vas da u školu, prema uputama epidemiologa, ne šaljete učenike koji kašlju, kašljucaju, šmrcaju i imaju probavne smetnje iako nemaju povišenu tjelesnu temperaturu jer su i to simptomi bolesti.

Budimo odgovorni prema sebi i drugima jer o ponašanju svih nas ovisi širenje virusa.

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 20. 10. 2021. 18:43

Svjetski dan kravate, 18. listopada

Učenici naše škole obilježili su Svjetski dan kravate. 

Priču o kravati, a koja se povezuje s Hrvatskom, možete pročitati u našoj knjižnici.

  :: opširnije :: 


objavio: Liljana Šarec  datum: 18. 10. 2021. 10:13

Jesen u školi

HVALA

Ptice na jug  lete, opustjele gore.

Berač grožđe bere, orač njive ore.

Jabuka je zrela s voćke dolje pala.

Oj, jeseni plodna, tebi čast i hvala.

                                       Vladimir Nazor

  :: opširnije :: 


objavio: Liljana Šarec  datum: 15. 10. 2021. 13:19

TJEDAN ŠKOLSKOG DORUČKA Vijest ima dokument u privitku

Ove godine priključili smo se projektu „Tjedan školskog  doručka “ koji se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Republike Hrvatske.

Projekt se provodi kako bi se podigla svijest o važnosti nutritivno bogatog doručka za svako školsko dijete. Obilježit će se od 11. do 15. listopada 2021. godine.

Kušaonicu namaza od graha i kuglofa od mrkve s pirovim brašnom pogledajte pod "opširnije"

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 14. 10. 2021. 11:22

SVJETSKI TJEDAN SVEMIRA

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1999. proglasila je “Svjetski tjedan svemira” koji se svake godine obilježava od 4. do 10. listopada.

Ove godine po prvi put pridružili smo se brojnim sudionicima diljem svijeta u obilježavanju Svjetskog tjedna svemira u organizaciji World Space Week-a. Tema ovogodišnjeg Svjetskog tjedna svemira ‘Žene u svemiru’ slavi žene koje su značajno pridonijele svemirskom sektoru.

VIŠE PROČITAJTE POD "Opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Batinić  datum: 6. 10. 2021. 09:55

Uz čitanje riječi rastu - etwinning projekt provodi se i ove školske godine

Ova 2021. godina proglašena je Godinom čitanja te se u OŠ Sveti Đurđ nastavlja s projektom „Uz čitanje riječi rastu“.

Prošle školske godine u sklopu  eTwinning projekta „Uz čitanje riječi rastu“ učenici su kroz različite aktivnosti razvijali čitalačku pismenost, kritičko i kreativno mišljenje, upoznali što to znači čitati iz užitka i na koje sve načine se nekog može motivirati da posudi i pročita knjigu. Evaluacija projekta pokazala je da su učenici zadovoljni što „lektira“  nije dosadna, zabavne su im jezične igre, vesele se kad imaju priliku za stvaralačko izražavanje. I ove školske godine nastavlja se s tim međunarodnim eTwinning projektom pod nazivom „Uz čitanje riječi rastu 2“, a u projektu će sudjelovati učenici petog i sedmog razreda kroz sate Hrvatskog jezika uz vodstvo učiteljice Elene Kovačić. Prve aktivnosti ovog projekta započele su povodom Međunarodnog dana pismenosti (8. rujna). Učenici petih razreda igrali su se riječima i uočili zašto je važno znati pravilno pisati, dok su učenici sedmih razreda saznali više o čitanju te pisali sastavak trodijelne strukture prema izabranoj izreci. Projekt Uz čitanje riječi rastu 2 ima i svoju mrežnu stranicu pa se sve aktivnosti mogu pratiti na sljedećoj poveznici:

https://sites.google.com/view/uz-citanje-rijeci-rastu2/pocetna-stranica

  :: opširnije :: 


objavio: Elena Kovačić  datum: 20. 9. 2021. 17:20

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet, koji dobivaju pojedinačni korisnici u svojim ustanovama članicama CARNET-a (škole, fakulteti, instituti) i koji im omogućuje korištenje CARNET-ovih usluga.Elektronički identitet služi pri autentikaciji i autorizaciji za razne CARNET-ove usluge te je nužan za ostvarivanje prava na njihovo korištenje. U školi učenicima i nastavnicima elektronički identitet otvara administrator imenika. 

CARNET učenicima nudi niz usluga:

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 14. 9. 2021. 14:50

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA Vijest ima dokument u privitku

Nastava u 2021./2022. školskoj godini započinje 6. rujna 2021. u 08:00 sati - svi učenici su u jutarnjoj smjeni.

Nadamo se da ste se lijepo odmorili i zabavili tijekom ljetnih praznika i da ste spremni za novi početak u školskim klupama. 

I ova školska i nastavna godina započinje uz određena ograničenja i epidemiološke mjere zbog proglašene pandemije virusa COVID-19, ali su one malo ublažene u odnosu na one koje su bile na snazi prošle školske godine. 

Temeljni dokument za izradu epidemioloških mjera koje svaka škola primjenjuje sukladno svojim prostornim i materijalnim uvjetima donijeli su Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 26. kolovoza 2021. godine i možete ga pročitati OVDJE

Autobus će učenike dovesti u školu po uobičajenom rasporedu vožnje.

  • Raspored vožnje autobusa je pod OPŠIRNIJE

Povratak kućama u ponedjeljak je iza 3. sata (10:35)

Za učenike prvih razreda i njihove roditelje početak nastave je u 8:20 sati

Za učenike od prvog do četvrtog razreda nastava će se održati u njihovim učionicama.

Učenici od petog do osmog razreda bit će u učionicama prema sljedećem rasporedu:

5.a - učionica engleskog jezika                                     

5.b - učionica njemačkog jezika

6.a - učionica tehničke kulture

6.b - učionica biologije

7.a - učionica hrvatskog jezika

7.b - učionica povijesti

8.a - učionica matematike

8.b - učionica likovne kulture

Udžbenike i radne bilježnice učenici će zaduživati u učionicama prema gore navedenom rasporedu.

Prehrana u školskoj kuhinji za učenike OŠ Sveti Đurđ je besplatna. Financiranje školske kuhinje i ove školske godine preuzima Općina Sveti Đurđ.

Školska kuhinja započinje s radom u utorak 7. rujna.

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 1. 9. 2021. 06:45

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD U ŠKOLAMA Vijest ima dokument u privitku

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2021./2022.  donosimo pod OPŠIRNIJE. 

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 29. 8. 2021. 19:29

Rad on-line - tableti

Poštovani roditelji, dragi učenici i učenice,

U radu na tabletima dobivenim u školi, mogući su programski i tehnički problemi. U slučaju tih problema, molimo vas da se javite Carnet-ovoj podršci obrazovnom sustavu na broj telefona 01-666-1500 (nakon javljanja sekretarice na automatu, birajte broj 4 - projekt E-škole) ili uputite e-mail sa detaljnim opisom poteškoće na helpdesk@skole.hr (mail morate poslati sa domene ime.prezime@skole.hr i u mailu morate navesti ime i prezime, korisničko ime i OIB)

Pokušajmo zajedno u strpljenju, odgovornosti i marljivosti proći kroz sve ovo. Molimo vas da se u radu u virtualnoj učionici ponašate  pristojno i solidarno na obostrano zadovoljstvo svih korisnika.

  :: opširnije :: 


objavio: Mario Bontek  datum: 3. 4. 2020. 10:12
» Arhiva naših vijesti    
 


Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 10. 2010.

Ukupno: 339959
Ovaj mjesec: 3696
Ovaj tjedan: 136
Danas: 4

Brojač na našoj web stranici postavljen je prije deset godina. Gotovo osamdeset posjeta u prosjeku dnevno, nije malo za školsku stranicu :-)


Nastava na daljinu

Važne poveznice

Korisne poveznice

 

 

 

 

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

 

 

preskoči na navigaciju