umetni odgovarajuće priloge

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   danas      Kad      Kako      Koliko      nisko      sutra      tako      toliko      visoko   
siješ, ćeš i žeti! ljudi, čudi! mačke nema, miševi kolo vode! Ne ostavljaj za što možeš učiniti ! Tko leti, pada! ti meni, ja tebi!