2022-05-06 09:18:01

Obavijest o financiranju školske prehrane za učenike u riziku od siromaštva u školskoj godini 2022./2023.

Varaždinska županija će i naredne školske godine osigurati besplatnu prehranu za učenike osnovnih škola Varaždinske županije kojima je ona osnivač, a za koje njihovi roditelji/posvojitelji/skrbnici ostvaruju pravo na dječji doplatak iz jedne od tri cenzusne grupe. Projekt „Užina za sve V“ prijavljen je na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022./2023.)“ Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Varaždinska županija njime  planira osigurati besplatnu prehranu za 994 učenika u riziku od siromaštva. Troškove školske prehrane za ostalu prijavljenu djecu koja ostvaruju pravo na dječji doplatak snosit će Varaždinska županija iz županijskog proračuna.

Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za financiranje prehrane s naznačenim iznosom dječjeg doplatka za prijavljenog učenika koji ispunjava roditelj/posvojitelj/skrbnik. Rješenje nije potrebno prilagati, nego će ih Varaždinska županija zatražiti od HZMO-a za svu prijavljenu djecu.

Roditelji/staratelji zahtjeve podnose u pedagoškoj službi škole, a rok za dostavu je petak, 10. lipnja 2022. godine.

Napomena:

ostvarivanje prava na besplatnu prehranu odnosi samo na učenike čiji roditelji/posvojitelji/skrbnici ostvaruju pravo na dječji doplatak u Hrvatskoj te se zahtjevi onih koji primaju inozemni dječji doplatak neće razmatrati.


Osnovna škola Sveti Đurđ