2021-11-16 14:31:34

POZIV NA VREDNOVANJE

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI ĐURĐ

OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ

KLASA: 112-03/21-01/7

UR.BROJ: 2186-133-01-21-12

Sveti Đurđ, 16.11.2021.

                                  

Predmet: Poziv na vrednovanje kandidata

Vrednovanje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto tajnika škole, puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 5. studenog 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Sveti Đurđ, Sveti Đurđ  www.os-sveti-djurdj.skole.hr u rubrici pod nazivom „O ŠKOLI“  podrubrika „NATJEČAJI“

Vrednovanje se provodi za kandidate koji udovoljavaju uvjetima članka 105. stavak 16. alineja a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Vrednovanje će se održati dana 26. studenog 2021. godine, s početkom u 09:30 sati,  u OŠ Sveti Đurđ u učionici informatike.

Vrednovanje će se provoditi uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Prema Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/21-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452) od 12. studenog 2021. godine, prije ulaska u zgradu škole kandidati trebaju dati na uvid EU digitalnu COVID-19 potvrdu ili drugi odgovarajući dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

      09:30 sati – Utvrđivanje identiteta kandidata

      09:45 sati – Početak vrednovanja

Ako kandidat ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom natječaja.

    Kandidati pristupaju razgovoru prema zaprimljenoj prijavi na natječaj.  

    Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

   Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

   Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 16. 11. 2021. na mrežnoj stranici Osnovne škole Sveti Đurđ, Sveti Đurđ www.os-sveti-djurdj.skole.hr u rubrici pod nazivom  „VIJESTI“, naslov „POZIV NA VREDNOVANJE“.

                                                                       POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE  KANDIDATA


Osnovna škola Sveti Đurđ