2020-09-23 10:55:17

Uz čitanje riječi rastu - eTwinning projekt

U školskoj godini 2020./2021. provodi se projekt za poticanje čitalačke pismenosti namijenjem učenicima od 1. do 8. razreda

Tijekom svojega života čovjek usvaja različite kompetencije koje mu pomažu da se snađe u svijetu u kojem živi. Jedna od najvažnijih kompetencije je ovladavanje razinama čitalačke pismenosti jer je ona preduvjet u postizanju osobnih ciljeva u obrazovanju, razvoju vlastitoga znanja i aktivnome sudjelovanju u društvu. U našoj se školi svake godine posvećuje pažnja razvoju čitalačke pismenosti, a ove školske godine učenici i njihovi učitelji uključit će se u različite eTwinning projekte.  Učiteljica Hrvatskog jezika Elena Kovačić provodi međunarodni projekt Uz čitanje riječi rastu/ Words grow by reading, a namijenjen je učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole.

Cilj projekta je približiti djeci čitanje knjiga te time izgrađivati kulturu čitanja, razvijati čitalačku vještinu učenika i njihovo kritičko mišljenje. Kroz naviku čitanja i promišljanja različitih vrsta književnih djela utjecati na cjeloživotno obrazovanje učenika. Poticati radost čitanja, uvoditi u čitanje, razvijati vještinu čitanja, učiti kako se odnositi prema knjizi, pobuditi interes učenika za samostalno posuđivanje i čitanje knjiga i time utjecati na izgrađivanje svestrane stvaralačke osobe razvijenih sposobnosti čitanja, izražavanja, doživljavanja i vrednovanja književnih djela. Čitanjem razvijati kulturu provođenja slobodnog vremena.  

Prve aktivnosti ovog projekta započele su povodom Međunarodnog dana pismenosti (8. rujna). Učenici mogu napisati svoje mišljenje o važnosti čitanja, ili izraditi plakat kojim će osvijestiti važnost čitanja. Svi učenici mogu se uključiti u navedene aktivnosti na sljedećim poveznicama:

 http://linoit.com/users/Elkica/canvases/O%20%C4%8Ditanju

https://wakelet.com/i/invite?code=5937409

 


Osnovna škola Sveti Đurđ