2020-08-31 11:40:31

Upute za roditelje i učenike

EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZAŠTITE OD ZARAZE VIRUSOM COVID-19 ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. ZA UČENIKE I RODITELJE

Ove epidemiološke mjere vrijede za učenike Osnovne škole Sveti Đurđ za vrijeme nastave u školi od 7. rujna 2020. godine. Mjere su izrađene prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Otvoriti OPŠIRNIJE

 

OBVEZE RODITELJA/UČENIKA PRIJE DOLASKA U ŠKOLU

Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Učenici viših razreda mogu sami izmjeriti temperaturu. Vrijednost izmjerene temperature prije polaska u školu roditelj/učenik je dužan upisati u posebnu bilježnicu i pokazati je učitelju na ulasku u školu. Osigurati djetetu 1 paketić papirnatih maramica za nos i staviti ga u školsku torbu.

DOLAZAK UČENIKA I RODITELJA U ŠKOLU

Djeca u školu dolaze sama, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja na način kako bi dolazili da nema epidemije.  U školu je iznimno dozvoljen ulazak samo jednom roditelju u pratnji učenika 1. razreda ili djetetu s teškoćama u razvoju koji nema osiguranu podršku pomoćnika u nastavi i ne može samo ući u školu. Roditelj koji ulazi u školu obvezan je držati razmak od 1,5 metra u odnosu na druge učenike/djelatnike škole i u školu obvezno ulazi s maskom. Dijete u školu ne smije dovoditi roditelj koji ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19. Ako iste simptome ili mjeru samoizolacije ima dijete/učenik ili ako je zaraženo virusom COVID-19 ne smije dolaziti u školu. Roditelji/skrbnici koji dovode i odvode djecu u školu to čine na način da ne ulaze u školu, osim ako je to neophodno zbog iznimno opravdanih razloga ili je roditelj učenika 1. razreda ili je roditelj učenika s teškoćama u razvoju, već dolaze do ulaza u školsko dvorište pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu. Roditelji i djeca iz istog kućanstva ne moraju držati distancu. Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim

učenicima.

6. U školu učenici ulaze prema unaprijed utvrđenom rasporedu po razredima i samo u vrijeme koje je utvrđeno za ulazak njihovog razreda. Ulazak učenika u školu i odlazak do razreda nadziru dežurni spremači i dežurni učitelji. Dijete se odmah nakon ulaska upućuje prema garderobi gdje se preobuva i nakon toga odlazi do toaleta ili razreda na pranje ruku sapunom i vodom. Pranje ruku prije ulaska u učionicu nadgleda razredna učiteljica.

 

 

7. Po završetku pranja ruku učenici pod nazdorom svoje učiteljice/učiteljice koja s njima održava prvi nastavni sat ulaze u učionicu i smještaju se na svoje radno mjesto. Kad svi učenici jedne razredne skupine uđu u svoj razred, tada počinju ulaziti učenici druge skupine u školu.

BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI

Djeca bi trebala što je više moguće održavati distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih (preporučeno 1,5 m). Tijekom boravka u školi učenik isključivo boravi u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini (razredu) i ne miješa se s djecom iz drugih odgojno-obrazovnih skupina. Učenik prostoriju u kojoj boravi njegova odgojno-obrazovna skupina smije napustiti samo u slučaju odlaska na toalet, pranje ruku ili izlaska u dvorište škole radi aktivnosti na otvorenom i to isključivo na način da se ne miješa s djecom iz drugih razreda. Prilikom prolaska kroz zajedničke prostorije (hodnik/hol/toaleti/dvorana) učenici su dužni prolazak skratiti na minimum, nepotrebno ne dodirivati površine ili predmete i kretati se po unaprijed označenoj ruti kretanja. Djeca trebaju redovito i pravilno prati ruke prije ulaska u svoju učionicu, prije konzumiranja hrane, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Nakon pranja ruku vodom i sapunom ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištena baca u koš za otpatke s poklopcem. Pranje ruku prije konzumiranja hrane, nakon dolaska izvana i u nekim drugim prilikama u razredu zamjenjuje se dezinficiranjem ruku u onim učionicama u kojima nema tekuće vode i sapuna. Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju odbaciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju rukama. Preporuča se i potiče djecu da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta. Djeca ne bi trebala dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugom djecom. Svako dijete samo postupa sa svojom odjećom i obućom, školskim priborom, torbama i knjigama te ih ne dijeli s ostalom djecom i ne dodiruje i ne uzima stvari druge djece.

8. Djeca ne nose zaštitne maske osim u slučaju kada u razredu nije moguće održati fizičku udaljenost od druge djece i osoba u učionici. Masku mogu nositi učenici koji to žele i oni učenici koji su u skupinu izrazito vulnerabilnih osoba i kojima je nošenje maske preporučio liječnik.

9. Djeca užinu/jelo konzumiraju u prostoriji u kojoj boravi njihova odgojno-obrazovna skupina.

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLI

Nastava se u školi organizira za sve učenike od 1. do 8. razreda i sva djeca su je obvezna pohađati. Tijekom nastave učenici jedne obrazovne skupine ne miješaju se s učenicima druge obrazovne skupine. U razrednoj nastavi s učenicima boravi njihova učiteljica razredne nastave i učitelji predmetne nastave koji predaju u tom razredu engleski jezik, njemački jezik i izborne predmete. O načinu ulaska drugog učitelja u odgojnu skupinu, proceduru i način propisuje ravnatelj uputama za djelatnike. U predmetnoj nastavi s učenicima borave predmetni učitelji i to tako da je što manji broj predmetnih učitelja tijekom dana u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini. O načinu ulaska predmetnih učitelja u odgojno-obrazovnu skupinu - razred predmetne nastave, organizaciju rada, proceduru, mjere i način rada propisuje ravnatelj uputama za djelatnike. Nastava TZK odvija se kad god je to moguće u vanjskim prostorima, odnosno u školskom dvorištu ispred škole i iza škole na sportskim terenima i to na način da ne dolazi do spajanja ili kontakta razrednih odjeljenja niti u svlačionici, niti u dvorani niti u vanjskom prostoru. Kod održavanja nastave u zatvorenom prostoru primjenjuju se Preporuke za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima. Odmori se organiziraju u različito vrijeme, školsko zvono se ukida, a nastava i nastavni sati započinju u različito vrijeme za različite razredne odjele kako učenici ne bi došli u kontakt s učenicima drugih razrednih odjel. Učenici se kreću izvan učionice samo ako je to nužno. Početak i završetak nastave i odmora, raspored ulaska i izlaska razreda iz škole, raspored prehrane i ostalih aktivnosti uređuju se posebnih protokolom koji donosi ravnatelj škole. Nastava predmeta kod kojih se spajaju učenici više razrednih odjeljenja (izborna nastava, dodatna, dopunska, izvannastavne aktivnosti i sl.) odvijaju se na način da se s jednom skupinom učenika iz jednog razrednog odjeljenja nastava odvija u školi, a s ostalima on-line i tako naizmjence po tjednima. Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 ne organiziraju se ekskurzije učenika, izvanučionična nastava – osim u dvorištu škole.

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU KOD DJETETA

1. Kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura – pod pazuhom 37,2, simptomi respiratornih bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu) dijete/učenik ostaje kod kuće i javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju. O tome roditelj telefonom mora obavijestiti školu.

2. Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, učitelj odmah obavještava roditelje, koji u najkraćem mogućem roku trebaju doći po dijete. Do dolaska roditelja dijete se izolira u prikladnoj prostoriji. Odmah po utvrđivanju simptoma djetetu je potrebno osigurati masku za lice, a učitelju koji prati dijete do prostorije za izolaciju i boravi s njime treba osigurati vizir, masku i jednokratnu pregaču. Po odlasku djeteta dezinficira se prostorija u kojoj je dijete bilo izolirano. Poseban prostor za izolaciju, djelatnike koji su zaduženi za brigu o bolesnom djetetu do dolaska roditelja i poseban protokol propisuje se mjerama za djelatnike škole.

3. Ravnatelj nadležnom epidemiologu/školskom liječniku javlja svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 i svaku pojedinačnu infekciju koju roditelj ili djelatnik moraju najhitnije prijaviti ravnatelju.

4, Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s radom, dok se kod prijavljenog grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika.

5. Kad se kod djeteta/učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa. Za sve osobe kod koji se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče se mjera samoizolacije.

ODLAZAK IZ ŠKOLE

Odlazak učenika iz škole odvija se prema utvrđenom protokolu za izlazak svakog pojedinog razreda i to na način da ne dolazi do kontakta između djece različitih razreda. Nakon preobuvanja djeca se bez zadržavanja upućuju prema izlasku iz škole. Izlazak učenika iz škole nadgleda učiteljica koja s njima održava zadnji školski sat, te vodi brigu o održavanju distance i pridržavanju svih ostalih mjera kod izlaska učenika iz škole.

PRIJEVOZ UČENIKA

1. Učenici koji na nastavu dolaze organiziranim prijevozom dužni su se u autobusu pridržavati mjera propisanih za javni prijevoz.

2. Učenici su kod ulaska u autobus, tijekom vožnje i kod izlaska autobusa dužni održavati fizičku distancu i nositi masku.

3. Učenici se tijekom vožnje organiziranim prijevozom grupiraju prema razrednim odjelima na način da se izbjegava miješanje učenika različitih razrednih odjela.


Osnovna škola Sveti Đurđ